PRIVACY EN COOKIES

 

PRIVACYBELEID GDPR 2016/679

In overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese verordening voor de bescherming van persoonsgegevens n. 679/2016, AVG) en daaropvolgende wijzigingen, respecteert en beschermt deze site de privacy van bezoekers en gebruikers, waarbij alle mogelijke en evenredige inspanningen worden geleverd om de rechten van gebruikers niet te schaden.

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de online activiteiten van deze site en is geldig voor bezoekers / gebruikers van de site. Het is niet van toepassing op informatie verzameld via andere kanalen dan deze website.

Het doel van het privacybeleid is om maximale transparantie te bieden over de informatie die de site verzamelt en hoe deze deze gebruikt.

Door deze site te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals aangegeven in dit privacybeleid.

 

INHOUD INDEX

  • Definities
  • Basisprincipes voor de verwerking van persoonsgegevens
  • Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Welke persoonlijke gegevens we verzamelen
  • Wie heeft er nog meer toegang tot de verzamelde persoonlijke gegevens
  • Hoe we uw gegevens veilig houden
  • Informatie over cookies
  • Gegevensbeheerder, gegevensverwerker en contacten

 

DEFINITIES
Persoonlijke gegevens - alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
behandeling - elke handeling of reeks handelingen die de Persoonsgegevens gebruiken.
Geïnteresseerd onderwerp - een natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens worden verwerkt.
Minore - natuurlijk persoon jonger dan 18 jaar.
Gegevensbeheerder: LINK MOTORS FRANCHISING SRL - Via Arduino n. 40 - 00162 - Rome (Italië) - info@linkmotors.it

 

BASISPRINCIPES VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het verwerken van uw Persoonsgegevens houden wij ons aan de volgende principes:
Rechtmatigheid en juistheid van de verwerking: elke verwerking van uw gegevens is gebaseerd op juridische gronden, we houden altijd rekening met uw rechten voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken en zullen u op verzoek informatie verstrekken over de verwerking.
Doel van de verwerking: we verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.
Relevantie, volledigheid en niet-overschrijding van de verzamelde gegevens met betrekking tot de doeleinden van de verwerking: we verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn voor elk doel.
Bewaring van gegevens gedurende een tijd die beperkt is tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor de verwerking is uitgevoerd: we bewaren gegevens niet langer dan nodig is.
Beveiliging: we doen ons best om de nauwkeurigheid, integriteit en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.


WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Als belanghebbende geniet u de volgende rechten:
Recht op informatie, d.w.z. het recht om te weten welke van uw persoonlijke gegevens worden verzameld, hoe deze worden verwerkt en voor welke doeleinden.
Recht op toegang, d.w.z. het recht om een ​​kopie op te vragen van uw persoonlijke gegevens die op deze site zijn verzameld.
Recht op rectificatie, d.w.z. het recht om te verzoeken om wijziging of verwijdering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens in gevallen waarin dit mogelijk is.
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, d.w.z. het recht om uw toestemming te weigeren voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden, bijvoorbeeld automatische profileringssystemen.
Recht om de door u gegeven toestemmingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te wijzigen.
Recht op overdraagbaarheid, d.w.z. het recht om uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te verkrijgen of, waar mogelijk, rechtstreeks van een andere Gegevensverwerker over te dragen.
Recht om een ​​klacht in te dienen, als we niet aan uw legitieme verzoeken kunnen voldoen, zullen we altijd proberen u een geldige reden te geven. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw verzoek hebben afgehandeld, neem dan contact met ons op om de kwestie te verduidelijken.
Recht om samen te werken met bevoegde autoriteiten en gebruik te maken van andere rechtsmiddelen als u dit nodig acht.
Om deze rechten uit te oefenen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, schrijft u naar commerciale@linkmotors.it

 

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WIJ VERZAMELEN
Informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt om onze diensten te gebruiken

CONTACT FORMULIER
Als u contact met ons heeft opgenomen door een formulier op onze website in te vullen, heeft u ons enkele persoonlijke gegevens verstrekt die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
We gebruiken deze informatie alleen om u de service te bieden die u bij ons hebt aangevraagd en we zullen uw persoonlijke gegevens alleen op onze servers bewaren voor de tijd die nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

 

NIEUWSBRIEF
Op onze site staan ​​automatische registratieformulieren na het opvragen van informatie over een voertuig, op basis van het trefwoord van de voertuignaam.
Door het contactformulier in te vullen geeft u uw toestemming om periodiek berichten van ons te ontvangen over producten, diensten of activiteiten die binnen onze bevoegdheid vallen.
U kunt op elk moment de annulering van uw abonnement aanvragen door op de betreffende link te klikken die u onderaan elke ontvangen nieuwsbrief vindt.

Informatie die we automatisch hebben verzameld

Deze informatie omvat informatie die automatisch wordt verzameld via cookies of andere tools die uw surfgedrag registreren.
Op deze website gebruiken we diensten van derden om gegevens te verzamelen voor verschillende verwerkingsdoeleinden.

 

STATISTIEKEN DIENSTEN

Google Analytics (Google Inc.)

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Behandelingsplaats: USA
Bewaartermijn gegevens: 14 maanden

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google") die gegevens verzamelt om het gebruik van onze website te volgen en te onderzoeken en om rapporten te maken.
De manier waarop we gegevens verzamelen via Google Analytics, vereist dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd, dus als u onze site bezoekt zonder in te loggen op uw Google-account, zal Google Analytics uw gegevens anoniem verzamelen.
Als u onze site bezoekt terwijl u bent aangemeld bij uw Google-account, kan Google Analytics uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikers-ID.
Om te kunnen werken, installeert Google Analytics een cookie in uw browser.
Om de toestemming uitgedrukt met betrekking tot het gebruik van deze cookie te controleren of te wijzigen, gaat u naar het Cookiebeleid en controleert of wijzigt u de toestemming uitgedrukt in verband met cookies van derden.
Verder biedt Google u de mogelijkheid om het gebruik van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door een add-on in uw browser te installeren.
Raadpleeg het familielid om erachter te komen hoe deze dienst de op onze site verzamelde gegevens verwerkt Privacy Beleid.

 

WIE ANDERS HEEFT TOEGANG TOT DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD
We delen uw persoonlijke gegevens alleen met vertrouwde partijen die ons helpen de aangeboden diensten en uw ervaring op deze site te verbeteren. Deze onderwerpen zijn gegevensverwerkers van de gegevens die op onze site worden verzameld.
Onze technologiepartners zijn:

Aruba Spa, gevestigd te Via San Clemente 53, 24036 Ponte San Pietro (BG) - wat betreft de levering van de hostingservice waarop deze site wordt gehost.

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met andere externe partijen met uitzondering van Overheidsinstanties waartoe wij wettelijk verplicht zijn in het geval van een verzoek en de diensten waarvoor u uw toestemming heeft gegeven.

 

HOE WE UW GEGEVENS VEILIG HOUDEN
We doen ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen: we gebruiken het HTTPS-protocol om de beveiliging van gegevensoverdracht te verbeteren en we anonimiseren uw gegevens waar mogelijk. Daarnaast monitoren we onze systemen om te controleren op mogelijke kwetsbaarheden of aanvalspogingen.
We kunnen de volledige veiligheid van uw gegevens niet garanderen, maar we verbinden ons ertoe om eventuele overtredingen te melden aan de bevoegde autoriteiten en ook aan u in het geval er een reële bedreiging is voor uw rechten of uw belangen.

 

COOKIE

Zoals gebruikelijk op alle websites, maakt deze site ook gebruik van cookies, kleine tekstbestanden waarmee u informatie over bezoekersvoorkeuren kunt opslaan, de functionaliteit van de site kunt verbeteren, de navigatie kunt vereenvoudigen door procedures te automatiseren en voor de 'analyse van het gebruik van de site.
Sessiecookies zijn essentieel om onderscheid te maken tussen verbonden gebruikers, en zijn nuttig om te voorkomen dat een gevraagde functionaliteit aan de verkeerde gebruiker wordt verstrekt, en ook voor veiligheidsdoeleinden om cyberaanvallen op de site te voorkomen. Sessiecookies bevatten geen persoonlijke gegevens en zijn alleen geldig voor de huidige sessie, d.w.z. totdat de browser wordt gesloten. Toestemming is voor hen niet vereist.

De functionaliteitscookies die door de site worden gebruikt, zijn strikt noodzakelijk voor het gebruik van de site, in het bijzonder zijn ze gekoppeld aan een uitdrukkelijk verzoek om functionaliteit door de gebruiker, waarvoor geen toestemming vereist is.
Door de site te gebruiken, verder te bladeren op de site of door op OK te klikken op de banner die aanwezig is bij de eerste toegang tot de site, stemt de bezoeker uitdrukkelijk in met het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën, en in het bijzonder met de registratie van deze cookies op zijn terminal voor de doeleinden. hierboven aangegeven, of toegang via cookies tot informatie op uw terminal.

Cookies uitschakelen
Cookies zijn verbonden met de gebruikte browser: ze kunnen rechtstreeks vanuit de browser worden uitgeschakeld, waardoor de toestemming voor het gebruik van cookies wordt geweigerd / ingetrokken. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies het juiste gebruik van sommige functies van de site zelf kan verhinderen.

 

COOKIES VAN DERDEN
Deze site fungeert ook als tussenpersoon voor cookies van derden, die worden gebruikt om aanvullende diensten en functies aan bezoekers te bieden en om het gebruik van de site te verbeteren, zoals knoppen voor sociale media. Dit privacybeleid is niet van toepassing op diensten die worden geleverd door derden, en deze site heeft geen controle over hun cookies, die volledig worden beheerd door derden en heeft geen toegang tot de informatie die via deze cookies wordt verzameld. De overeenkomst voor gegevensoverdracht vindt rechtstreeks plaats tussen de gebruiker / bezoeker en derden, terwijl deze site op geen enkele manier deelneemt aan deze overdracht. Bijgevolg wordt de informatie over het gebruik van deze cookies en hun doeleinden, evenals over de methoden om ze uit te schakelen, rechtstreeks door de derde partijen verstrekt op de onderstaande pagina's.

In het bijzonder gebruikt deze site cookies van de volgende derde partijen:
- Google (Google Analytics-cookie): Google Analytics is een Google-analysetool die door het gebruik van cookies (prestatiecookie) anonieme navigatiegegevens verzamelt (ingekort tot het laatste octet) om het gebruik van de site te onderzoeken vanaf een deel van de gebruikers, rapporten samenstellen over de activiteiten op de site en andere informatie verstrekken, waaronder het aantal bezoekers en de bezochte pagina's. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien dit wettelijk vereist is of voor zover deze derden de bovengenoemde informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. De gegevens die naar Google worden verzonden, worden opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Meer informatie over Google Analytics-cookies vindt u op de pagina Google Analytics-cookiegebruik op websites.

De gebruiker kan het verzamelen van gegevens door Google Analytics selectief uitschakelen (opt-out) door deze in zijn browser te installeren de specifieke component die door Google wordt geleverd (opt-out).

 

SOCIAAL NETWERK PLUGIN
Deze site bevat ook plug-ins en / of knoppen voor sociale netwerken, zodat u gemakkelijk inhoud op uw favoriete sociale netwerken kunt delen. Deze plug-ins zijn zo geprogrammeerd dat ze geen cookies plaatsen bij het openen van de pagina, om de privacy van gebruikers te waarborgen. Uiteindelijk worden cookies, als deze door sociale netwerken worden aangeboden, alleen geplaatst wanneer de gebruiker effectief en vrijwillig gebruik maakt van de plug-in. Houd er rekening mee dat als de gebruiker surft terwijl hij is ingelogd op het sociale netwerk, hij al heeft ingestemd met het gebruik van cookies die via deze site worden overgebracht op het moment van registratie op het sociale netwerk.

Het verzamelen en gebruiken van informatie die door middel van de plug-in wordt verkregen, wordt beheerst door het respectieve privacybeleid van de sociale netwerken, waarnaar verwezen wordt.

- Facebook (cookie-informatielink)

 

HOUDER VAN DE BEHANDELING
De gegevensbeheerder van de gegevens die op deze website worden verzameld, is:
LINK MOTORS FRANCHISING SRL
Via Guidubaldo Del Monte, 61
00197 - Rome (Italië)
btw 14285751005
info@linkmotors.it

 

EXTERN VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSVERWERKING
LINK MOTORS FRANCHISING SRL heeft de volgende externe gegevensverwerkers aangesteld.

Aruba Spa gevestigd in Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)., is aangesteld als gegevensverwerker en verwerkt de gegevens namens de eigenaar. Aruba SPA is gelegen in de Europese Economische Ruimte en handelt in overeenstemming met de Europese normen (privacybeleid van Aruba Spa).

Google is aangesteld als gegevensverwerker en verwerkt gegevens namens de eigenaar (Google Analytics).

updates

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 20 mei 2018.

 

 


↓ Verbergen